Fastighetsfrågor

Vi erbjuder rådgivning och konsultation inom – bland andra – följande fastighetsrelaterade frågor.

Privat

  • Hyresjuridik
  • Avtalsfrågor
  • Hyresfrågor
  • Arrendefrågor
  • Förhandlingar
  • Medling

Offentlig sektor

  • Utbildning
  • Handledning
  • Avtal
  • Bostadssociala frågor

Utöver detta erbjuder vi konsultation inom ett flertal övriga fastighetsfrågor.